Andis Kudors Apr 17
Replying to @IvetaBuike
Vai garīga pārliecība Jūs skumdina? Šādu - cienījama komponista viedokli nedrīkst rādīt primetime? Ko drīkst?