Anders V. Jensen Apr 15
"De danske brandkrav er en stor hæmsko i forhold til at udvikle et mere bæredygtigt byggeri med mere træ." via (foto: Hustømrene A/S)