Anantkumar Hegde May 1
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ.