Д.АМАРМЭНД Apr 25
Replying to @peaqmn
Уул нь Үнэн ба Зөв Отгоо даргадаа л үнэнч байвал зүгээр бгаам даа