Amar Jan 24
Showing his class in the Mongolian A League