Almere DEZE WEEK Apr 12
Bewoners Poort lijken nu wél mee te mogen praten. Bestemmingsplan Poort Buitendijks komt later.