Almere DEZE WEEK Apr 11
'Als de een campus in wil bouwen, dan moet de gemeente wisselgeld eisen, bijvoorbeeld door faculteit naar Almere te verhuizen.' Dat is de opvatting van een flink deel van Lees het artikel: