AllBright Sep 4
Hur lyckas med jämställdhetsarbetet? vet! Tack vare ett målmedvetet arbete som genomsyrat hela organisationen har de ökat andelen kvinnor på chefsposter från 2 stycken till 55%. Läs deras tips hos !