Alkaria Nov 26
Realitzem una sensibilització sobre la situació a l'Àfrica subsahariana i els nostres projectes a 🇸🇳 davant 60 alumnes del de Sant Joan de Vilatorrada.