Alkaria Nov 15
Per tercer any consecutiu participem a l' de Mollet del Vallès en l'assignatura de Serveis Comunitaris per entendre la realitat de l'Àfrica subsahariana i recaptar fons per un institut a Bonkonto 🇸🇳