ahmad p 📖 Jun 1
چون حجت پسند نیست علنی غیر علنی میشه دادگاه؟! البته کدوم حجت؟ حجت در فرهنگ لغات و اعتقادی شما معانی مختلفی داره و شامل تبصره تقیه هم میشه