Adis Setiawan 4 Aug 18
Pada Akhir Akhir Ini Saya Mulai Kendor Latihan Silat, Tapi Rejim Ini Membuat Saya Semangat Lagi Buat Latihan Silat, Gemana Lagi Saya Sebagai Cebong Harus Patuh