ABDU_ONE Sep 15
Allah yatsare,ga DanKarota na fada da Babban yaya.