Aarhus Universitet Sep 7
Samarbejde, nedbrydelse af fordomme og forbedring af undervisningsmateriale. Prorektor opsummerer dagens debat om kvinder i STEM til og opridser tre konkrete indsatsområder på området.