98.7 Arizona Sports Nov 8
The have unveiled their new Nike uniforms for next season: