อากาศ Sep 19
19-9-62 19:40 เรดาร์หนองแขม แสดงกลุ่มฝนที่เคลื่อนเข้ามาตกในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้งบางจังหวัดในภาคกลางเวลานี้