Asociación P(A)T Jul 10
Constitució de la Taula per l'. 242 mesures per a aconseguir un objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle del 45% en el 2030 i la neutralitat climàtica en el 2050.