دفتر آیت‌الله‌العظمی بیات‌زنجانی Apr 25
Replying to @ABayatzanjani
پاسخ: باسلام و تحیت؛اصل معلوم نیست صرفا امری تعبدی باشد چراکه بر اساس اصل تناسب حکم و موضوع، می‌توان غیر تعبدی بودن آن را نتیجه گرفت.