Anna-Belén Avilés 10 May 18
Ripollesos i ripolleses, molt bona de ! Aquests dies, poc seny i molta rauxa!! Visca i visca !!