Twitter | Search | |
Dev Dhawal☕देव धवल
Consulting as from ,To develop Farmer & Agro 4 Green World. Official: User I'd: SocialNet
3,437
Tweets
1,405
Following
638
Followers
Tweets
Dev Dhawal☕देव धवल 15h
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल 15h
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल 15h
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 24
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 24
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 24
Ground apple farmers in Udaypur district are regretting growing the fruit as there are no buyers, and their crops are rotting in the fields or are being used to produce alcohol. Ground…
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 24
मधेसी किसानले हलो जोतेको...
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 23
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 23
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 22
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 22
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 22
World Water Day is an annual UN observance day that highlights the importance of freshwater. The day is used to advocate for the sustainable management of freshwater resources. World…
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 21
नेताहरूको नितिले नै झुठो बोल्न सक्ने बनाएको छ । चोरकै ठुलो सोर
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 21
प्रतियोगि नं. 71 नाम / थर Name : Zeena Senta ठेगान Address : Bankok, Thailand पेशा Work : Agro Student शिक्षा Edu. : Bachelor मोबाइल न०…
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 20
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 19
कृषक हकहित तथा सम्मानको लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रममा Fsc Rupandehiले बिस्तार गरेको विभिन्बिभिन्नको सहयोगमा कृषक हकहित तथा सम्मानको लागि आमरण अन्सान प्रदेश नं. 07 बाट शुरूवात गर्ने…
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 19
किसानलाई सम्बोधन गर्ने एक बिचार....
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 19
नमुना भारतीय रकम रहेको एक दृश्य ......
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 19
Reply Retweet Like
Dev Dhawal☕देव धवल Mar 19
तिम्रो लागि होइन , हाम्रो लागि !!!
Reply Retweet Like