Wojtek Wieman Mar 24
Jak to się mówiło w 1990: dziękuję postoję (a nie będę po stołach skakał).