Arne Jensen 17 Apr 18
Klar for Varslerkonferansen med Christian Borch og Kari Breirem på scenen. Senere skal jeg redegjøre for Varslingsutvalgets utredning 🙂