Arne Jensen 13 Feb 18
Interessant fra Paal Leveraas om Rang og privilegier: