chalipa Oct 22
Replying to @Szu5g9h0azSE4K2
وقتی در ذهنمون کلی برنامه و آرزو داریم و به لطف این بی کفایتها دود میشن میرن هوا جایی برای شادی نمیمونه فقط تصور کن بخاطر انحصاری که این غاتگرها در بازار خودرو به نفع خودشون راه انداختن ، .یه مثال ساده >>> چند نفر در حسرت ماشین دلخواه موندن یه دلیل ساده برای افسردگی .......