20RAP.com بیست رپ Sep 10
اعترافات در مورد پشت‌پروه سایت‌های شرط‌بندی جالبه بدونید خود وحیدخزایی قبلا سایت شرطبندی داشته و جز باند این سایت‌ها بوده نسخه‌ی کامل: