Twitter | Search | |
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ
5,422
Tweets
5
Following
693
Followers
Tweets
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 59m
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 3h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 6h
คุณธรรมยิ่งสูงเมื่อเรานอบน้อมตัวลงต่ำ
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 16h
" ก่อนนอนขอเรียนเชิญทุกท่านสวดมนต์ ทำสมาธิ และแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกัน " (คำบูชาพระรัตนตรัย) อะระหัง...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 17h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 17h
"ลูกกตัญญูคนเดียวเท่านั้นแหละ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เป็นสุขเหมือนเทวดาได้" อมตะวาจาของหลวงปู่วัดปากน้ำ...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 18h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 19h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 19h
หาเจอล่ะ...หนังสืออ่านข้ามปี หยุดยาวก็ดีอย่างนี้นี่เอง... อย่าลืม เดินไปซีเอ็ด เรียกหา "หนังสือตัวเราไม่ธรรมดา"...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 19h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 20h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 21h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 22h
ความสุขที่แท้จริงเกิดจาก....การที่เรายอมรับในสิ่งที่เรามี
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 22h
ความสุขที่แท้จริงเกิดจาก....การที่เรายอมรับในสิ่งที่เรามี
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 23h
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) "ถ้าหากเราคิดจะรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้ ไปอีกนานแสนนาน...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 24h
อะมิ ซาโนะ......ผู้ที่จะทำให้เรารู้จักความหมายของคำว่า " สู้ "...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 24h
อะมิ ซาโนะ......ผู้ที่จะทำให้เรารู้จักความหมายของคำว่า " สู้ "...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Dec 20
น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิด ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อทัตตชีโว)...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Dec 20
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Dec 20
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite